1.
Ladi Škerbinek A, Kogovšek B. Medicinske sestre v skrbi za družine. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2002 [citirano 30. januar 2023];36(3):131-4. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2401