1.
Urbančič K. Raziskovalne strani: ko z raziskovanjem posegamo v družine. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2002 [citirano 28. maj 2022];36(3):177-81. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2409