1.
Luznar N. Zdravstvena nega v izvajanju preventive v osnovnem zdravstvenem varstvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2002 [citirano 25. junij 2024];36(4):219-23. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2419