1.
Klemenc D. Skrb v zdravstveni negi ali zdravstvena nega v (o)skrbi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2003 [citirano 19. julij 2024];37(2):99-106. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2445