1.
Skela Savič B. Informiranje bolnika z rakom kot element celovitega upravljanja kakovosti. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2003 [citirano 3. julij 2022];37(2):107-15. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2446