1.
Donko J, Hoyer S. Evalvacija zdravstvenovzgojnega programa šole za starše. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2003 [citirano 9. avgust 2022];37(2):151-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2451