1.
Hancock C, A. Oulton J. Novosti – izkušnje – pobude: medicinske sestre se borijo proti zaznamovanosti z aids-om – skrbimo za vse: prevod teksta icn – mednarodni dan medicinskih sester – 12. maj 2003. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2003 [citirano 15. julij 2024];37(2):169-78. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2453