1.
Kralj B, Pahor M. Novosti – izkušnje – pobude: podelitev študentskih prešernovih nagrad za leto 2002 na visoki šoli za zdravstvo univerze v ljubljani. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2003 [citirano 5. december 2021];37(3):227-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2462