1.
Rašković-Malnaršič R. Novosti – izkušnje – pobude: vloga medicinske sestre pri izvajanju medikamentozne terapije. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2003 [citirano 14. avgust 2022];37(3):229-32. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2463