1.
Hoyer S. Novosti – izkušnje – pobude: dojenje v dokumentu – navodilo za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2003 [citirano 21. februar 2024];37(4):299-301. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2472