1.
Polona Skočir A. Novosti – izkušnje – pobude: ob 250-letnici babiške šole v celovcu – »znanje povezuje«. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2004 [citirano 19. julij 2024];38(1):89-. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2487