1.
Šmit M. Doživljanje žensk, obolelih za rakom dojke, in načini pomoči medicinskih sester (i. del). Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2004 [citirano 18. april 2024];38(2):159-65. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2497