1.
Evers G, Helena Kristina Peric prevod/transl.:. Razvoj znanosti zdravstvene nege v evropi. OZN [Internet]. 1sep.2004 [citirano 27maj2020];38(3):199-04. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2503