1.
Grbec V. Uvodnik: zdravstvena nega v letu 2004 . Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2004 [citirano 28. januar 2022];38(4):273-4. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2514