1.
Kralj B. Ob 50-letnici visoke šole za zdravstvo univerze v ljubljani. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2005 [citirano 19. julij 2024];39(1):21-5. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2529