1.
Oštir B, Šušteršič O. Pomen higiene rok pri zdravstveni negi bolnika na kronični hemodializi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2005 [citirano 19. junij 2024];39(1):27-31. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2530