1.
Balažic I. Novosti – izkušnje – pobude: zdravstvena nega bolnika z obveznim ukrepom zdravljenja: prikaz primera iz prakse. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. marec 2005 [citirano 22. junij 2024];39(1):94-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2538