1.
Klemenc D, Požun P, Podhostnik A. Model nadzora izboljševanja kakovosti v specialistični ambulantni dejavnosti na področju zdravstvene nege v kliničnem centru ljubljana. OZN [Internet]. 1jun.2005 [citirano 2jun.2020];39(2):131-43. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2543