1.
Kralj B, Ficzko J. Novosti – izkušnje – pobude: podelitev študentskih prešernovih nagrad študentom visoke šole za zdravstvo univerze v ljubljani. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2005 [citirano 3. oktober 2023];39(2):163-70. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2546