1.
Filej B. Uvodnik: vprašanja: ali imamo odgovore nanje?. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2005 [citirano 25. marec 2023];39(3):173-4. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2549