1.
Polona Skočir A. Možnosti preprečevanja, odkrivanja in obravnave poporodne depresije – vloga babic in medicinskih sester. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2005 [citirano 18. april 2024];39(3):181-93. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2551