1.
Skela Savič B. Od besed k dejanju: zdravstvena nega kot integralni del paliativne oskrbe onkoloških bolnikov. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2005 [citirano 17. september 2021];39(4):245-53. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2560