1.
Kralj B. Novosti – izkušnje – pobude: otvoritev dograjene in prenovljene visoke šole za zdravstvo univerze v ljubljani. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2005 [citirano 19. junij 2024];39(4):299-300. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2567