1.
Polona Mivšek A, Skoberne M. Uporaba modelov in teorij zdravstvene nege v babištvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. januar 2006 [citirano 29. junij 2022];40(1):15-21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2572