1.
Štular S. Novosti – izkušnje – pobude: zaposleni – strateški partnerji, sodelavci ali še vedno podrejeni, upravljani »človeški viri«?. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2006 [citirano 18. julij 2024];40(2):110-3. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2586