1.
Koprivnikar H, Zupanič T, Drev A, Jeriček Klanšček H. Razširjenost in značilnosti souporabe tobaka in konoplje med 15-letnimi dijaki v Sloveniji. OZN [Internet]. 21jun.2019 [citirano 27maj2020];53(2):104-11. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/259