1.
Kadivec S, Košnik M. Kako doseči partnersko sodelovanje s pacientom z astmo. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2006 [citirano 17. september 2021];40(4):215-22. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2603