1.
Donik B. Novosti – izkušnje – pobude: kako uvajati spremembe in novosti v klinično prakso zdravstvene nege? . Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2006 [citirano 30. marec 2023];40(4):243-6. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2607