1.
Lah I, Pahor M, Hlebec V. Zdravje starejših ljudi kot element kakovosti življenja v evropi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2008 [citirano 5. december 2021];42(2):87-9. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2652