1.
Pikovnik E. Spremembe stališč dijakov do oseb z duševno motnjo v času praktičnega pouka v psihiatrični bolnišnici. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2008 [citirano 25. september 2023];42(2):127-3. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2656