1.
Dornik E, ed. Knjižne novosti v knjižnicah. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. junij 2008 [citirano 26. februar 2024];42(2):145-62. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2659