1.
Kralj M, Djekić B, Kvas A. Zdravstvena nega bolnika ob koronarografiji ter primarni perkutani koronarni intervenciji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2008 [citirano 28. maj 2022];42(3):189-97. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2664