1.
Dornik E. Spletna stran obzornika zdravstvene nege v angleŇ°kem jeziku. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2008 [citirano 14. avgust 2022];42(3):206-. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2667