1.
Skela-Savič B, Pivač S, Čuk V, Gabrovec B. Razumevanje in umeščanje matrike štirih ravni kompetenc in kategorij izvajalcev v zagotavljanje zdravstvene nege. OZN [Internet]. 15mar.2019 [citirano 10jul.2020];53(1):8-7. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/267