1.
Zakšek T, Drglin Z, Mivšek A-P, Šimnovec I, Skubic M, Stanek Zidarič T. Novosti – izkušnje – pobude – odmevi: kompetence za osnovno babiško prakso. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. september 2008 [citirano 16. maj 2022];42(3):215-20. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2670