1.
Ličen S, Čemažar M, Bernot M. Strah in tesnoba pri pacientkah z rakom dojke. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 1. december 2008 [citirano 14. julij 2024];42(4):273-80. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2680