1.
Skela Savič B. Zdravstvena nega in raziskovanje: nekateri vplivni dejavniki za razvoj zdravstvene nege kot znanstvene discipline v sloveniji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 14. december 2009 [citirano 30. januar 2023];43(3):209-22. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2726