1.
Klemenc D. Uvodnik: zdravstvena nega in oskrba stomistov – na svoje delo smo lahko ponosni. OZN [Internet]. 22dec.2009 [citirano 2jun.2020];43(4):241-2. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2730