1.
Klemenc D. Uvodnik: zdravstvena nega in oskrba stomistov – na svoje delo smo lahko ponosni. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. december 2009 [citirano 19. april 2024];43(4):241-2. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2730