1.
Bregar B, Skela-Savič B, Kajdiž K, Kores Plesničar B. Heymanova lestvica odnosa zaposlenih v zdravstveni negi do posebnih varovalnih ukrepov v Sloveniji. OZN [Internet]. 15mar.2019 [citirano 10jul.2020];53(1):18-0. Available from: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/275