1.
Prosen M. Zadovoljstvo z delom v zdravstveni negi: indikatorji zadovoljstva medicinskih sester. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 14. oktober 2010 [citirano 16. avgust 2022];44(2):71-80. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2757