1.
Dornik E, Mihelič Zajec A. Uvodnik: etika (tudi) v objavljanju. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 14. december 2010 [citirano 28. januar 2023];44(4):229-30. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2780