1.
Zakšek T. Spiritualnost v zdravstveni negi in babištvu. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 14. december 2010 [citirano 4. julij 2022];44(4):263-7. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2787