1.
Dornik E, ed. Knjižne novosti v knjižnicah. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 14. december 2010 [citirano 25. julij 2024];44(4):289-98. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2795