1.
Klemenc D. Uvodnik: aktualnost trenutka – zdravstvena nega ponovno na preizkušnji. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 27. marec 2011 [citirano 3. oktober 2023];45(1):1-3. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2798