1.
Lorber M, Skela Savič B. Odločanje in uporaba moči vodij v zdravstveni negi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 27. marec 2011 [citirano 2. oktober 2023];45(1):15-21. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2801