1.
Anderle D, Skela Savič B. Motivacijski dejavniki posameznika pri vključevanju v delavnice cindi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 27. marec 2011 [citirano 9. junij 2023];45(1):31-8. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2805