1.
Lorber M, Skela Savič B. Komunikacija in reševanje konfliktov v zdravstveni negi. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 22. december 2011 [citirano 2. december 2023];45(4):247-52. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2848