1.
Dornik E, ed. Knjižne novosti v knjižnicah. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 23. december 2011 [citirano 9. avgust 2022];45(4):302-18. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2858