1.
Jug Došler A, Skubic M, Stanek Zidarič T. Masaža – vez med dojenčkom in materjo: pilotna študija. Obzor Zdrav Neg [Internet]. 6. november 2012 [citirano 23. maj 2022];46(3):229-35. Dostopno na: https://obzornik.zbornica-zveza.si/index.php/ObzorZdravNeg/article/view/2886